محل تبلیغات شما

دندانپزشکان برای شناساییانواع دندان و موقعیت آن ها سیستم های نامگذاری یا شماره گذاری ایجاد کرده اند. با این سیستم ها خیلی زود و به جای اشاره کردن به دندانی که آسیب دیده یا نیاز است کاری روی آن صورت بگیرد، از شماره گذاری ها استفاده می شود. نامگذاری یا شماره گذاری دندان ها اغلب بین دندانپزشکان و دندانپزشک ترمیمی خوب کاربرد دارد.

بیشتر بخوانید

چند روش شماره گذاری دندان داریم؟

  • شماره گذاری دندان ها به روش یونیورسال یا ناسیونال

روش یونیورسالرایج ترین روش برای نامگذاری دندان ها در کشور آمریکا است. در این روش به دندان های دائمی عددی از 1 تا 32 و به دندان های شیری کودکان عددی از 1 تا 20 داده می شود. شماره گذاری نیز از کوادران 1 (از سمت راست فک بالا و از دندان عقل یا دندان آسیای سوم) آغاز می شود و آخرین دندانی که شماره 32 می گیرد، دندانِ عقلِ فکِ پایین در سمت راست است.

دندان های شیری با استفاده از اعداد 1 تا 20 به همان ترتیبی که برای دندان های دائمی ذکر شد نامگذاری می گردد. برای دندان های شیری از حروف الفبای انگلیسی نیز برای نامگذاری دندان ها استفاده می شود. به این شکل که برای دندان آسیای دوم در سمتِ راستِ فک بالا حرف A و به صورت ساعتگرد سایر حروف الفبای انگلیسی روی دندان ها گذاشته می شود.

  • نامگذاری دندان ها به روش پالمر

در این روش به دندان های دائمی موجود در هر کوادران یا هر نیم فک اعداد 1 تا 8 تعلق می گیرد. اولین دندان پیش یا ثنایا در ابتدای هر کوادران شماره 1 می گیرد و دندان عقل (آسیاب سوم شماره 8). با این سیستم در دهان 4 دندان هم شماره وجود دارند. بنابراین برای اینکه دندان ها با هم اشتباه گرفته نشوند و سریعتر شناسایی شوند، از کارکترهای (└┘ ┌┐) استفاده می شود.

  • شماره گذاری دندان ها به روش اف دی آی

از این روش شماره گذاری معمولا در کشورهای اروپایی و کانادا استفاده می شود. به صورتی کاملا متفاوت، در این روش از 2 عدد برای نامگذاری دندان ها استفاده می شود. عدد اول برای مشخص کردن نیم فک و عدد دوم مشابه سیستم پالمر از اعداد 1 تا 8 استفاده می شود.

عدد هر کوادران برای دندان های دائمی بین 1 تا 4 است و برای دندان های شیری 5 تا 8 است. شماره گذاری به روش پالمر از اولین دندان پیش هر نیم فک (دندان سانترال) شروع شده و به آخرین دندان ختم می شود.

بیشتر بخوانید

کاشت دندان و ارتودنسی

کاهش وزن با پیکر تراشی

درمان دندان های از دست رفته

دندان ,ها ,شماره ,روش ,گذاری ,های ,دندان ها ,شماره گذاری ,می شود ,دندان های ,1 تا ,شماره گذاری دندان ,برای نامگذاری دندان ,حروف الفبای انگلیسی ,بیشتر بخوانید middot

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی