محل تبلیغات شما

در این نوشته، تصمیم داریم فرق کامپوزیت ونیر با لمینت را بیان کرده و به بررسی هر یک از این روش ها بپردازیم.

لمینت دندان چیست؟

لمینت، پوستهshy;هایی ظریف و در عین حال، با استحکام بسیار بالا است که برای پوشاندن و بهبود سطح رویی دندانshy;ها به کار میshy;رود. جنس لمینت از مواد همرنگ دندان است که برای اصلاح فرم، طول دندان و یا بستن فاصله بین دندان ها، برطرف کردن زردی و بدرنگی دندان،اصلاح طرح لبخندو حتی اصلاح شکستگیshy;ها و لب پریدگیshy;ها و پوسیدگی دندان استفاده میshy; شود.

مزایای لمینت

به کمک لمینت، میshy;توان طرح لبخند دلخواه را برای فرد طراحی کرد. همچنین قابلیت آن را دارد که هر فرد لمینت همرنگ دندان خود را انتخاب کند. به طور معمول، برای داشتن یک لبخند بسیار زیبا، بهتر است 8 الی 10 تا از دندان های جلو لمینت شود. این کار باعث میshy;شود چهره و دندانshy;های شما بسیار زیباتر شده و لبخندتان، به میزان زیادی دلپذیرتر و قشنگ shy;تر شود.

بیشتر بخوانید. قیمت لمینت دندان در تهران

روش های انجام لمینت

لمینتshy; دندان به دو صورت قابل انجام است:

  • لمینت سرامیکی
  • لمینت کامپوزیت (کامپوزیت ونیر)

آشنایی با لمینت سرامیکی

لمینت سرامیکی پوششی است از جنس نوعی سرامیک که از آنبرای اصلاح نامرتبی، به هم ریختگی، کوتاهی و بلندی، اصلاح رنگ دندان، شکستگیshy;های دندانی، بستن فاصله shy;های بین دندانی، بزرگ کردن دندانshy; های ریز و دندانshy;های بد شکل استفادهمی shy;شود.

برای ساخت لمینت shy;های سرامیکی، ابتدا بدون تراش دادن سطح دندان و آماده سازی سطح دندان، قالب گیری انجام میshy;شودو سپس قالب تهیه شده برای ساخت نهایی لمینت سرامیکیبه لابراتوار ارسال میshy;شود.

لابراتوار با توجه به درخواست بهترین متخصص ترمیمی و زیبایی و بیمار و با توجه به رنگ مورد نظر و انتخابی بیمار، آن را آماده کرده و پس از آمادهshy;سازی، در جلسه بعدی، هایآمادهشدهبررویدندانچسبانده میshy;شوند.

آشنایی با کامپوزیت ونیر

لمینت کامپوزیتی یاکامپوزیت ونیر، پوششی است که طی یک جلسه بطور مستقیم توسط دندانپزشک بر روی دندانshy;ها قرار داده و ساخته میshy;شود و پروسه درمان در همان جلسه اول کامل می شود. جنس ونیرهای کامپوزیت از جنس مواد ترمیمی همرنگ دندان است که با مهارت و دقت بسیار زیاد و شناخت اصول زیبایی و آناتومی دندان ها، ساخته شده و بر روی دندان قرار می گیرند. به کمک این درمان، میshy;توان بدفرمیshy;ها،بدرنگیshy;ها، فواصل باز، ترکshy;ها، شکستگی ها،لبپریدگیshy;ها و به هم ریختگیshy;های خفیفتامتوسط دندانshy;ها رابرطرفنمود.

بیشتر بخوانید. پر کردن دندان

کاشت دندان و ارتودنسی

کاهش وزن با پیکر تراشی

درمان دندان های از دست رفته

لمینت ,دندان ,های ,میshy ,ها ,کامپوزیت ,میshy شود ,است که ,کامپوزیت ونیر ,ها و ,دندانshy های ,لمینت سرامیکی لمینت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی